Contacts: +359/3581 2105 office@belana.bg

Полуготови продукти


Опаковъчни хартии

Номер Описание на продукта Състав Белота Плътност Произвеждаща хартиена машина Използва се от
A Машинно гладка
2. A1 Машинно гладка, Специална 100 % Целулоза 86 % + 17 – 40 gsm Voith 1 За производство на салфетки, опаковане, за запълване
2. A2 MG RECYCLED, NATURAL 100 % Рециклирано 50 % + 20 – 40 gsm Voith 1 Опаковане
C Амбалажни хартии
2.C1 Амбалажна хартия, натурален цвят 100 % Рециклирано 50 % + 35-70 gsm B 34 – B 37 Опаковане & пакетиране
D Флутинг
2.D1 Флутинг 100 % Рециклирано 50 – 56 % 250 gsm B 34 – B 37 За изработка на гилзи

Тишу

Номер Описание на продукта Тип Състав Белота Плътност Произвеждаща хартиена машина Използва се от
A 100 % Pure Qualities
1. A1 Тоалетно тишу Специално 100 % Целулоза 86% + 16 – 19 гсм² Voith 1/ Voith 2 Преработватели
1. A2 Тишу за салфетки Специално 86% + 17 – 19 гсм² Voith 2
1. A3 Кухненско тишу Специално 86% + 21 гсм² Voith 1/ Voith 2
1. A4 Тишу за кърпи за лице Специално 86% + 17 гсм² Voith 2
B 100 % Рециклирано
1. B1 Тоалетно тишу 100 % рециклирано 50 – 56% 17 – 22 гсм² Voith 1/ Voith 2 Преработватели
1.B2 Тоалетно тишу 100 % рециклирано 70% + 17-19 гсм² Voith 1/ Voith 2
1.B3 Тоалетно тишу 100 % рециклирано 70% + 21-22 гсм² Voith 1/ Voith 2
C Кърпи за ръце
1. C1 Кърпи за ръце 100% Целулоза 86% + 35 – 40 гсм² Voith 1/ Voith 2 Преработватели
1. C2 Кърпи за ръце 100% Рециклирано 50% + 35 – 40 гсм² Voith 1/ Voith 2
1. C3 Кърпи за ръце 100% Рециклирано 70% + 35 – 40 гсм² Voith 1/ Voith 2

Други продукти


Share This