Contacts: +359/3581 2105 office@belana.bg

Технологии, оборудване, капацитет


ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ „БЕЛОВО“продължава да инвестира ресурси в технологични подобрения с цел гарантиране на висок производствен капацитет и благонадеждност. Нашият екип от инженери е постоянно ангажиран със създаването на решения относно повишаване качеството на нашите продукти.
След стартиралата през 1998 година и изпълнена до 2003 г. първа инвестиционна програма за сумата от 12,1 мил. долара, фирмата изготви нова петгодишна инвестиционна програма (2004 – 2008) от 5 мил евро, насочена към зелени технологии в производството на тишу хартия и дообработващото производство, подобряване на инфраструктурата и запазване мястото на фирмата на върха на технологичния напредък.

Завод за хартия „Белово“ с четирите хартиени машини има капацитет на производство от 58.000 тона годишно на тишу хартия, MG, маслоустойчива хартия, пергамин, опаковъчни и специализирани хартии при използването на целулоза и отпадъчна хартия.

Данни от хартиените машини

Данните за капацитета са както следва:

МАШИНА Вид на машината Вид на хартията, осн. тегло гр./м2 Ширина см. Скорост м/мин. Капацитет тонове/год.
Б-34 Fourdrinier Опаковъчна хартия 20 – 250 290 280 300 12.000
Б-37 Fourdrinier Пергамин/Опалин 20 – 200 290 280 300 6.000
Фойт 1 Yankee МГ Тишу 17 – 50 470 452 650 14.600
Фойт 2 Yankee Тишу 13 – 35 282 272 1.500 20.440

Дообработващото производство включва:

включва:

9

5 линии за производство на тоалетни / кухненски ролки и продукти за извън дома с
Широка гама от преговане, печат и опаковане директно захранвани от хартиените машини

9

линия за производство на кърпи за лице и кърпи за ръце

9

4 ролапарата

9

10 линии за производство на салфетки с печат, различни размери и конфигурации за опаковане.

9

1 линия за носни кърпи

9

2 линии за медицинска вата

9

1 линия за покривки за маса

Крайно производство включва:

включва:

9

3 резачки и гилотини

9

3 супер каландъра

Инфраструктурата включва централен ремонтно-механичен цех с компютъризиран склад за резервни части, водоподготвителна и пречиствателна станция, компресорна станция, цех „Котелен”, работещ с природен газ и ж.п. линия, за транспортиране на суровини и продукти, работнически стол, вили за гости, ресторанти, апартаменти и спортни съоръжения.

Share This