Contacts: +359/3581 2105 office@belana.bg

История


„Завод за хартия – Белово“ АД е една от водещите фирми в България и на Балканите.

1900

Дружеството започва своята дейност през 1900 година с една малка хартиена машина.

1904

“KНИГА” е първата книжна фабрика изградена на мястото на настоящия завод.

1918

Самуел Патак собственик на печатница в Русе и търговец на хартия придобива фабриката

1920-1925

Книжна фабрика ,,КНИГА” в началото на 20те години на нашия век, преди да бъде продадена на Самуел Патак.

1927

С прехвърлянето на собствеността на „Сам Патак” АД фабриката е реконструирана, обновена и преименувана „САМПА”

1930-1940

Книжна фабрика „САМПА”

1947

Фабриката е национализирана и преименувана КМХ „Димитър Благоев”

1968-1972

Извършено е значително разширение с инсталирането на четири нови хартиени машини. Инвестицията е завършена с вътрешно – структурни инсталации (водоподготовка и пречиствателна станция, пара, сгъстен въздух, работилници, складове, др.) оборудване за готови и полуготови домакински тишу продукти (тоалетни ролки, салфетки, носни кърпи , кухненски ролки , бебешки пелени , медицинска вата , др.).

1972

Президентът Т. Живков открива изграденото ново предприятие КМХ „Димитър Благоев“

1984

Второ разширение е завършено с инсталирането на хартиена машина Voith с капацитет на производство 20.000 тона годишно, дейнкинг инсталация с капцитет 20.000 тона годишно и дообработващи машини. Снимка: Транспортиране на Янки цилиндър, диаметър 5000 мм , ширина 3270 мм за хартиена машина Фойт-2.

1997

Чрез международен търг 58% от дяловия капитал на дружеството бяха закупени от фирмата ТРЕЙС ПЕЙПЪР МИЛ АД. Понастоящем ПАБОЛУКС АД и ПАДИЛУКС АД контролират 68,07% от дяловият капитал на ЗЕРИТИС ГРУП.

17 Ноември 1997

П. Зеритис ,президент на Трейс Пейпър Мил, и Александър Съботинов, Изпълнителен директор на Агенцията по приватизация, подписват договора за продажба на 58% от дяловият капитал на БЕЛОВО АД.

17 Ноември 1997

Панос Зеритис и неговите представители,участващи в преговорите, Ст.Николакеас, М.Сидеридис и Дж. Ангелопулос, разменят с г-н Александър Съботинов взаимно подписаният приватизационен договор.

Share This