Contacts: +359/3581 2105 office@belana.bg

Завод за хартия „Белово“


Завод за хартия „Белово“ е най-големият производител на тишу хартия в България и пазарен лидер в индустриалните и домакински изделия от тишу. Динамичният износ в региона потвърждава конкуретноспособността на фирмата с предлаганите висококачествени продукти.
Завод за хартия „Белово“ разполага с 4 машини с капацитет от 58.000 тона годишно за производство на различни видове хартия като целулозни и рециклирани (бели, натурални и цветни) тишу хартии, MG хартия, опаковъчна хартия, маслоустойчива хартия и пергамин, в това число на роли и листа.
Вертикално интегрирано производство за хартия на роли и конвертирането им в продукти за домакинството, като тоалетна хартия, кухненски ролки, салфетки, носни кърпи, кърпи за ръце, медицинска вата и разбира се продукти за извън дома (ХОРЕКА) продукти.

Днес продуктите се изнасят в над 25 страни, в това число Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Германия, Полша, Швеция, Великобритания, Дания, Швейцария, Кипър, Турция, Русия, Молдова, Грузия, Израел и Хърватия.
Базиран на десетилетия опит и опитен персонал, Завод за хартия „Белово“ разработва и усъвършенства производството на хартия и процеса на конвертиране за задоволяване на техническите нужди в региона.

Мажоритарен акционер на дружеството е Zeritis Group, със силни традиции и ноу-хау в хартиената промишленост в Гърция, Унгария и Египет с износ в над 70 страни и участие в консултантски и инженерингови проекти, производство на пластмаси, недвижими имоти, търговия с електроенергия и други

Разпределение на дяловият капитал на дружеството (2007):

Акционер Акции Процент
1 Pabolux S.A 2 005 169 34.89%
2 Padilux S.A 1 907 289 33.18%
3 SCA 1 633 508 28.42%
4 Други 201 775 3.51%
Общо: 5 747 741 100%

„БЕЛАНА“

Белана е любима и предпочитана марка ползваща се с доверието на няколко поколения български потребители. С пълна гама продукти във всички категории – кухненски ролки, тоалетни хартии, носни кърпи, кърпи за лице и салфетки, Белана е винаги до вас за задоволяване на всекидневните ви нужди. С огромния си опит Белана е добре утвърдена марка със значителен дял на българския пазар. В допълнение към водещата си позиция на българския пазар, Белана притежава силно присъствие на Балканите, с динамичен износ достигащ 50% от общото производство.

„Завод за хартия в Белово“ АД има четири работещи машини с капацитет 58 хил. тона на година за производство на тишу, пергамин и опаковъчна харти, едностранно гладка хартия и др. ЗХ „Белово“ произвежда хартия на роли и форматни листа и различни хартиени продукти като: Крепирано тишу, Цветно тишу, Крепирана хартия, Пергамин, Опаковъчна хартия, Флутинг и др. Дообработващото производство обхваща производството на тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи, кърпи за лице, вата, дамски превръзки, пергамин, опаковъчна и други специални видове хартии на роли и на листа. „Завод за хартия – Белово“ АД разработи и усъвършенствува дейности и услуги, свързани с конструиране на хартиени и дообработващи машини за хартиеното производство, които допринасят не само за увеличаване приходите от продажби на дружеството, но и за изграждане на ценно ноу-хау.

Сертификати

От 2001г, Завод за хартия „Белово“ е сертифициран с Международната система за Управление на качеството ISO 9001/1994, от 2003 с ISO 9001/2000 и от 2009 с ISO 9001/2008, което я прави първата българска фирма в хартиената индустрия сертифицирана с установения стандарт. Дружеството е внедрило, система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001/2004 и е сертифицирано от 2009г.

Share This