За нас

Завод за хартия „Белово“

Завод за хартия „Белово“ е най-големият производител на тишу и MG хартия в България. Дългогодишният опит извежда компанията на лидерска позиция в хартиената индустрия. Висококачествените продукти предразполагат динамичният износ и потвърждава конкуретноспособността на фирмата.

2 машини за производство на хартия

капацитет от 30 000 тона годишно

износ в над 25 страни

„Завод за хартия в Белово“ АД поддържа две машини в експлоатация с капацитет 30 хил. тона годишно, произвеждащи хартия на роли, MG и различни хартиени продукти. Дообработващото производство обхваща производството на тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи, кърпи за лице, вата, и други специални видове хартии на роли. „Завод за хартия – Белово“ АД разработи и усъвършенствува дейности и услуги, свързани с конструиране на хартиени и дообработващи машини за хартиеното производство, които допринасят не само за увеличаване приходите от продажби на дружеството, но и за изграждане на ценно ноу-хау.

Днес продуктите се изнасят в над 25 страни, в това число Северна Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Германия, Полша, Унгария, Словения, Албания, Косово, Великобритания, Кипър, Турция, Русия, Израел, Хърватия и др.

Базиран на десетилетия опит и отлични професионалисти, Завод за хартия „Белово“ разработва и усъвършенства както производството на хартия, така и процеса на конвертиране.

„Белана“

Белана е любима и предпочитана марка, ползваща се с доверието на няколко поколения български потребители. С пълна гама продукти във всички категории – кухненски ролки, тоалетни хартии и салфетки, Белана е винаги до Вас.

С огромния си опит марката е добре утвърдена и притежава значителен дял на българския пазар. Като допълнение към водещата си позиция на местно ниво, Белана притежава силно присъствие на Балканите и в Европа, с динамичен износ достигащ 85% от общото производство. С него са ангажирани тесни специалисти, познаващи нуждите на потребителите.  Това дава възможност за реализация на все по-големи количества, оправдаващи и надхвърлящи очакванията на клиентите. Екипът от професионалисти притежава така необходимите опит, отзивчивост и готовност за съдействие във всяка ситуация.

Сертификати

От 2001 г. в „Завод за хартия – Белово“ АД е внедрена и сертифицирана Международната система за управление на качеството ISO 9001:1994 с продължен сертификат от 2018 г. съгласно ISO 9001:2015, което я прави първата българска фирма в хартиената индустрия сертифицирана с установения стандарт.

„Завод за хартия – Белово“ АД е сертифициран по IFS

Дружеството е внедрило, система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004, сертифицирано от 2009г. с продължен сертификат от 2018 г. съгласно ISO 14001:2015 и интегрирана със Системата за управление на качеството.

Дружеството е внедрило, система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004, сертифицирано от 2009г. с продължен сертификат от 2018 г. съгласно ISO 14001:2015 и интегрирана със Системата за управление на качеството.

Ecolabel

През 2021 г. след успешно преминала процедура по покриване на екологичните критерии, МОСВ продължи удостоверението за присъждане правото на ползване на екомаркировката на ЕС за тишу хартии и продукти от тишу.

Присъждането на екомаркировката на ЕС надгражда екологичната политика на дружеството, а на потребителите дава възможност да разпознават и избират „зелени продукти“.