Обявление за покана за редовното присъствено заседание на общото събрание на акционерите

повече информация